Wanorde theater

Drama en Toneel

Voorwaarden cursussen & open workshops Drama & Theater

1a.     Deelname aan een cursus kan alleen na aanmelding via het contactformulier op de website. Van deze aanmelding ontvang je z.s.m. een bevestiging.

1b. Deelname aan een open workshop kan alleen na aanmelding via het contactformulier of per email.


2a.    Voor aanvang van de cursus ontvang je een bericht met de benodigde aanvangs-gegevens en tevens een factuur voor het cursusgeld. 

2b. Het cursusgeld voor de cursussen schooljaar 2019-2020 is als volgt:

Cursus Kids € 275 p cursus(vrijgesteld van BTW) (Upas € 220)

Cursus Tieners € 275 p cursus (vrijgesteld van BTW) (Upas € 220)

Cursus Volwassenen € 335,00 p cursus (BTWplichtig) (Upas € 268)

Theaterles Studio G14 € 100 p cursus  van 10 lessen (vrijgesteld van BTW) (UPas € 80)


3.   Na betaling van het cursusgeld of deelnemersgeld ontvang je een bevestiging per email en is je inschrijving definitief.

4.     Cursusgelden dienen voor aanvang van de cursus betaald te zijn om zeker te zijn van plaatsing in de cursus alsmede voor de doorgang van de cursus.

5.     De aangeboden cursussen en workshops gaan alleen door bij voldoende inschrijvingen.

6.     Bij annulering van een cursus of workshop door WanOrde-theater vindt altijd restitutie van het cursus- of deelnemersgeld plaats.

7.     Plaatsing in de cursusgroep gebeurd op volgorde van aanmelding per email. Er is plaats voor maximaal 12 deelnemers per grote cursus. En maximaal 5 deelnemers in Studio G14. Indien er meer aanmeldingen zijn dan dit maximum wordt er gewerkt met een wachtlijst. Plaatsing is dan alleen mogelijk in geval iemand in de eerste 2 weken van de cursus alsnog afziet van deelname.

8.     Bij tussentijdse opzegging van deelname aan een cursus kan in overleg restitutie van een deel van het cursusgeld plaats vinden.

9.     Bij ziekte van de cursusgeefster wordt dit zo snel mogelijk doorgegeven, maximaal 1 uur van te voren. De les wordt dan indien mogelijk op een andere datum ingehaald.

10.  Bij ziekte van een cursist dient dit maximaal 1 uur voor aanvang van de les doorgegeven te worden aan WanOrde middels een email of een appje/sms bericht.


Het WanOrde Pay-It-Forward Fonds

   WanOrde wil de cursussen ook toegankelijk maken en houden voor mensen met een kleine beurs. Daarom heeft WanOrde het WanOrde Pay-it-Forward fonds, in het leven geroepen. Van elke volledig betaalde cursus wordt €7,50 apart gezet om het mogelijk te maken voor Upas-houders een korting aan te bieden. Tevens is dit fonds bedoeld om mensen die net buiten de voorwaarden van de Upas vallen een korting aan te kunnen bieden (neem contact op voor de voorwaarden met WanOrde) 

Als aan het eind van het cursusjaar er geld over is in het fonds wordt dit als gift gegeven aan War Child Nederland, om kinderen uit conflictgebeiden te helpen door middel van drama, muziek en andere vormen. 


Wilt u OOK uw steentje bijdragen? Maak dan een bedrag extra over als u de factuur voor het cursusgeld betaald. Dit zal eveneens in het fonds worden gestort.