WanOrde

theater     therapie    coaching

Voorwaarden cursussen & open workshops Drama & Theater

1a.     Deelname aan een cursus kan alleen na aanmelding via het contactformulier op de website. Van deze aanmelding ontvang je z.s.m. een bevestiging.

1b. Deelname aan een open workshop kan alleen na aanmelding via het contactformulier of per email.


2a.    Voor aanvang van de cursus ontvang je een bericht met de benodigde aanvangs-gegevens en tevens een factuur voor het cursusgeld. 

2b. Het cursusgeld voor de cursussen zomer  2019 is als volgt:

Cursus Jeugd € 62,50 p cursus (vrijgesteld van BTW)

Cursus Tieners € 62,50 p cursus (vrijgesteld van BTW)

Cursus Volwassenen € 76,00 (BTWplichtig)


3.   Na betaling van het cursusgeld of deelnemersgeld ontvang je een bevestiging per email en is je inschrijving definitief.

4.     Cursusgelden dienen voor aanvang van de cursus betaald te zijn om zeker te zijn van plaatsing in de cursus alsmede voor de doorgang van de cursus.

5.     De aangeboden cursussen en workshops gaan alleen door bij voldoende inschrijvingen.

6.     Bij annulering van een cursus of workshop door WanOrde-theater vindt altijd restitutie van het cursus- of deelnemersgeld plaats.

7.     Plaatsing in de cursusgroep gebeurd op volgorde van aanmelding per email. Er is plaats voor maximaal 14 deelnemers per cursus. Indien er meer aanmeldingen zijn dan dit maximum wordt er gewerkt met een wachtlijst. Plaatsing is dan alleen mogelijk in geval iemand in de eerste 2 weken van de cursus alsnog afziet van deelname.

8.     Bij tussentijdse opzegging van deelname aan een cursus kan in overleg restitutie van een deel van het cursusgeld plaats vinden.

9.     Bij ziekte van de cursusgeefster wordt dit zo snel mogelijk doorgegeven, maximaal 1 uur van te voren. De les wordt dan indien mogelijk op een andere datum ingehaald.

10.  Bij ziekte van een cursist dient dit maximaal 1 uur voor aanvang van de les doorgegeven te worden aan WanOrde middels een email of een appje/sms bericht.Voorwaarden Basis Mindfulness

1. Deelname aan deze cursus kan alleen na aanmelding via info@wanorde-theater.nl of het formulier op deze website.

2. Het cursusgeld voor de Introductie cursus Mindfulness is € 25,- per deelnemer.

3. Op deze cursus zijn dezelfde voorwaarden van toepassing als bij de cursussen Theater zoals daar genoemd onder punt 3, 4, 5, 6, 8, 9 en 10.  

Tarieven Therapie & Coaching

 

Intake ( 30 minuten)                                                                                                                       €   20

Voortgang/Evaluatie gesprek (30 minuten)                                                                               €   20

Adviesgesprek (30 minuten)                                                                                                         €   20


Dramatherapie voor kinderen (45 minuten p sessie)                                                                 €  40

Coaching Theatertechnieken (45 minuten per sessie)                                                               €  30

Coaching Persoonlijke Ontwikkeling (45 minuten per sessie)                                                  €  30


Instructie Paardengedrag (éénmalig)                                                                                            €  10

Equine Therapie** (per 15 minuten)                                                                                             €   5

Equine Coaching (45 minuten per sessie)                                                                                     €  30

** ivm de concentratie van het paard is dit in kwartieren berekend, per sessie zal het over het algemeen 30-45 minuten zijn)


PAKKETTEN

 

Aanvang Dramatherapie (Intake, 10 sessies, 1 voortgangsgesprek en 1 evaluatie)             € 425

Pakket Coaching Theater (intake, 5 sessies en 1 evaluatie)                                                      € 170      

Pakket Coaching Pers. Ontwik. (intake, 5 sessies en 1 evaluatie)                                            € 170

Pakket Equine Therapie A (intake, instructie, strippenkaart 6 kwartier)                                €   40

Pakket Equine Therapie B (intake, instructie, strippenkaart 12 kwartier)                              €   60

Vervolgstrippenkaart Equine Therapie (12 kwartier)                                                                 €   55

Pakket Equine Coaching (intake, instructie, 5 sessies en 1 evaluatie)                                    € 175