Wanorde theater

Drama en Toneel

Voorwaarden cursussen & open workshops Drama & Theater

1a.     Deelname aan een cursus kan alleen na aanmelding via het contactformulier op de website. Van deze aanmelding ontvang je z.s.m. een bevestiging.

1b. Deelname aan een open workshop kan alleen na aanmelding via het contactformulier of per email.


2a.    Voor aanvang van de cursus ontvang je een bericht met de benodigde aanvangs-gegevens en tevens een factuur voor het cursusgeld. 

2b. Het cursusgeld voor de cursussen schooljaar 2019-2020 is als volgt:

Cursus Tieners 2019-2020 € 275 p cursus (vrijgesteld van BTW) (Upas € 220) 

Halfjaars cursus Theater voor Kids 2020 € 120 (Upas € 96)

Theaterles Kids Studio G14 € 100 p cursus   (vrijgesteld van BTW) (UPas € 80)

Tarief voor theaterlessen individueel of in groepsverband: in overleg, afhankelijk van locatie en leeftijd van personen. Basistarief is € 7,50 (niet BTW plichtig) per uur per kind tot 18 jaar, € 12,00 (incl BTW) per uur per volwassene. 


3.   Na betaling van het cursusgeld of deelnemersgeld ontvang je een bevestiging per email en is je inschrijving definitief.

4.     Cursusgelden dienen voor aanvang van de cursus betaald te zijn om zeker te zijn van plaatsing in de cursus alsmede voor de doorgang van de cursus.

5.     De aangeboden cursussen en workshops gaan alleen door bij voldoende inschrijvingen.

6.     Bij annulering van een cursus of workshop door WanOrde-theater vindt altijd restitutie van het cursus- of deelnemersgeld plaats.

7.     Plaatsing in de cursusgroep gebeurd op volgorde van aanmelding per email. Er is plaats voor maximaal 12 deelnemers per grote cursus. En maximaal 5 deelnemers in Studio G14. Indien er meer aanmeldingen zijn dan dit maximum wordt er gewerkt met een wachtlijst. Plaatsing is dan alleen mogelijk in geval iemand in de eerste 2 weken van de cursus alsnog afziet van deelname.

8.     Bij tussentijdse opzegging van deelname aan een cursus kan in overleg restitutie van een deel van het cursusgeld plaats vinden.

9.     Bij ziekte van de cursusgeefster wordt dit zo snel mogelijk doorgegeven, maximaal 1 uur van te voren. De les wordt dan indien mogelijk op een andere datum ingehaald.

10.  Bij ziekte van een cursist dient dit maximaal 1 uur voor aanvang van de les doorgegeven te worden aan WanOrde middels een email of een appje/sms bericht.